Samen Starten

‘SamenStarten’ is een programma dat gebruikt wordt in de Jeugdgezondheidszorg. Het heeft als doel het voorkomen van psychische, emotionele en gedragsstoornissen bij kinderen. Door (kleine) problemen vroeg te signaleren kan je bijvoorbeeld voorkomen dat het uit de hand loopt en het een groot probleem wordt. Het is een programma dat in veel gemeenten gebruikt wordt. De implementatie van het programma is in elke gemeente weer anders.

Voor de Amsterdamse situatie maakten we twee voorlichtingsfilms in opdracht van de GGD Amsterdam. Ze worden gebruikt binnen de Jeugdgezondheidszorg in Amsterdam.In de eerste film (‘in de praktijk”) laten we twee praktijkvoorbeelden zien. Het zijn gedramatiseerde scènes die tonen hoe SamenStarten in de praktijk werkt. Omdat het illustratieve situaties zijn werkten we met acteurs. Deze film is openbaar. Om de film toegankelijk te maken voor een groter publiek maakten we een eenvoudige website waar men de film en teaser kan bekijken.

Voor de GGD Midden West Brabant maakten we ook een voorlichtingsfilm, bedoeld voor professionals in de JGZ. Deze wordt intern gebruikt door de gemeente Breda. Het geeft de professional een beeld van het programma SamenStarten.

 

Film ‘Samen Starten in de praktijk’

 

Testimonials

In deze tweede film (‘de ervaringen’) komen professionals die in de jeugdgezondheidszorg werken aan het woord. In deze testimonials vertellen zij over hun ervaringen met het programma SamenStarten. Deze film wordt alleen intern vertoond en is bedoeld voor zorg-professionals.

 

Trainingsfilms

Om trainers te ondersteunen in de training gesprekstechniek DMO-protocol, ontwikkelden we ook een serie trainingsfilms. De scènes zijn gedramatiseerd en illustratief voor veel voorkomende vragen en valkuilen binnen de gesprekstechniek.In de studio bootsten we een abstract consultatiebureau na en speelden we de scenes met de actrices Deborah Freriks en Margreet Boersbroek.De films worden intern gebruikt bij de training gesprekstechniek DMO protocol binnen de gemeente Breda.