Yorneo Opvoedondersteuning

Yorneo is specialist in opvoeden en opgroeien en werkt vanuit de visie Positief Opvoeden Drenthe. Yorneo is er voor jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar en hun opvoeders bij uiteenlopende en complexe opvoed- en opgroeiproblemen. Het aanbod varieert van korte, lichte interventies tot intensieve specialistische hulp.

 

Trainingsfilms

Voor de methodes Positief Opvoeden Drenthe (kinderen onder de 12) enSupport (kinderen van 12+), realiseerden we een reeks trainingsfilms t.b.v. de digitale leeromgeving.In deze scènes verbeelden we alledaagse herkenbare situaties met kinderen en pubers. Iedere scène hoort bij een specifieke vaardigheid zoals ‘instructie geven’, ‘ de tijd nemen voor je kind’, ‘informatie halen’, ‘afspraken maken’ of ‘tot een compromis komen’.

De serie scènes worden vertoond op een interne digitale leeromgeving.