Stichten Huisartsen Laboratorium (SHL groep)

Voorlichtingsfilms

In samenwerking met Sizzlink creatie & communicatie maakten we een tweetal voorlichtingsfilms films voor de SHL-Groep. De stichting huisartsen laboratorium verleent ondersteunende diensten aan zorgprofessionals in de eerstelijnsgezondheidszorg, zoals huisartsen en verloskundigen.

 

SHL Echografie Verwijzer

 

In deze films brengen we het functieonderzoek Echografie in beeld. Het proces van de echografie en de werkwijze van SHL-Groep en haar diagnostische centra staan centraal. We maakten 2 versies van deze informatieve film; een versie voor verwijzers en een versie voor patiënten.

Beide versies worden gericht ingezet bij de (vaak één-op-één) voorlichting van de doelgroep.